Certificaten

certificatenNEN 4400

Het keurmerk NEN 4400-1 moet het inlenen en uitbesteden van arbeid en (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. Dit certificaat geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. NEN 4400-1 stelt eisen aan onder andere aan de personeels- en loonadministratie.

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.